W placówce prowadzone są bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jest to kompleksowe, wielospecjalistyczne wsparcie mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małych dzieci. Pomoc i wsparcie udzielane jest dzieciom oraz rodzicom. Zajęcia są organizowane dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oferujemy następujące zajęcia:
– terapię pedagogiczna
– terapia psychologiczna
– terapię logopedyczną
– fizjoterapię (rehabilitację ruchową)
– terapię SI
– trening umiejętności społecznych
– terapię ręki

Zapraszamy dzieci, które posiadają
Opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 506 185 165