W naszej pracy stymulującej rozwój dzieci wykorzystujemy odpowiednio dobrane formy i metody terapeutyczne, takie jak:
Terapia integracji sensorycznej
Terapia psychologiczna i pedagogiczna
Terapia ręki
Terapia neurologopedyczna
Rehabilitacja
Trening umiejętności społecznych
Arteterapia
Muzykoterapia
Dogoterapia

CO NAS WYRÓŻNIA:
Zapewniamy kompleksową, specjalistyczną pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną.
Oferujemy szeroki zakres zajęć specjalistycznych.
Zajęcia są prowadzone w małych grupach.
Gwarantujemy wysoki standard opieki dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze.
Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe.
Zapewniamy kreatywne zabawy stymulujące rozwój (matematyka na wesoło, nauka czytania metodą krakowską, Metoda Dobrego Startu).
Monitorujemy rozwój dziecka.
Udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
Zapewniamy indywidualne podejście oraz poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Dostosowujemy metody i narzędzia pracy do indywidualnych potrzeb dzieci.
Dostosowujemy posiłki według diet właściwych dla dzieci.