Terapeutyczny punk przedszkolny dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie wielospecjalistycznego wsparcia dziecka i rodziny. Bardzo ważnym elementem naszych działań jest współpraca z rodziną.  Poprzez stosowanie różnorodnych metod terapeutycznych pragniemy rozwijać indywidualne możliwości naszych dzieci.  Nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie terapii, edukacji i diagnozy dzieci. W pracy skupiamy się na rozwoju komunikacji oraz przygotowaniu dzieci do edukacji szkolnej. Monitorujemy postępy naszych dzieci stosując narzędzia diagnostyczne: PEP 3 PL. KORP, KOLD, KOGS, VB MAPP, Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich.

CO NAS WYRÓŻNIA:
Zapewniamy kompleksową, specjalistyczną pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną.

Stosujemy wiele metod i technik pracy: attention autism, metoda dobrego startu, czytanie metodą sylabową, elektrostymulacja w logopedii, kinesiotaping,
Oferujemy szeroki zakres zajęć specjalistycznych.
Zajęcia są prowadzone w małych grupach.
Gwarantujemy wysoki standard opieki dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze.
Monitorujemy rozwój dziecka.
Udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
Zapewniamy indywidualne podejście oraz poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Dostosowujemy metody i narzędzia pracy do indywidualnych potrzeb dzieci.
Dostosowujemy posiłki według diet właściwych dla dzieci.