Kamila Wardyń – właściciel, dyrektor przedszkola
Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej, w zakresie pedagogika terapeutyczna. Oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń i kursów. Nieustannie wzbogaca swój warsztat pracy poszerzając swoją wiedzę o specjalistyczne szkolenia. Ukończyła szkolenia m.in.: techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji, nauczanie precyzyjne, intensywne nauczanie z wykorzystaniem kart, zachowania niepożądane u dzieci, metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna, metoda Dobrego Startu, metoda Weroniki Sherborne, terapia ręki, TUS, Froebel dar zabawy, Attention Autism, Skuteczna praca z małymi dziećmi, Szybko i precyzyjnie. Zabawa i motoryka – nierozłączna para. Big 6+6, PECS. Dba o całościowe funkcjonowanie przedszkola we wszystkich dziedzinach. Dokłada wszelkich starań, aby wspierać proces nauczania – uczenia się wychowanków i kadry pedagogicznej. Posiada kwalifikacje do prowadzenia diagnozy dzieci  przy użyciu następujących narzędzi diagnostycznych: VB-MAPP, KORP, KOGS, KOLD, Bateria 5/6 R, PEP-3-PL.

 
Natalia Małecka
 

Marcelina Kiolbasa
Studentka czwartego roku pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca z dziećmi to jej marzenie. Stara się zdobywać nowe doświadczenia uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach. Szczególnie interesuje ją aspekt komunikacji wspomagającej/alternatywnej.
Uczestniczyła w szkoleniach:
*PECS 1
*VB- MAPP
*terapia ręki
*współpraca z rodzicami
*metoda zachowań werbalnych
 
 

Roksana Janus
Absolwentka studiów magisterskich na uniwersytecie śląskim w Katowicach – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Cały czas zdobywa nowe doświadczenia i wiedzę podczas udziału w szkoleniach.
Ukończyła szkolenia:
*Froebel dar zabawy
* Attention Autism
* Skuteczna praca z małymi dziećmi
* Metoda zachowań werbalnych czyli wczesna interwencja behawioralna
* Szybko i precyzyjnie. Zabawa i motoryka – nierozłączna para. Big 6+6
* PECS
* VB MAPP
 

 

Agnieszka Augustyn
Ukończyła studia na kierunku Nauki o Rodzinie na Wydziale Teologicznym UŚ. Z wykształcenia Mediator i Asystent Rodziny oraz nauczyciel wychowania do życia w rodzinie. Rozpoczęła studia z Edukacji i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej. Z dziećmi pracuje od dłuższego czasu, pomaga w grupie dziecięcej znajdującej się przy parafii w Mysłowicach. Praca z dziećmi daje jej dużo radości. Interesuje się psychologią, teologią oraz fotografią i siatkówką. ukończyła kurs animatora czasu wolnego. W czasie wolnym próbuje swoich sił ucząc się gry na gitarze i ukulele.
Ukończyła szkolenia:
*Froebel dar zabawy
* Attention Autism
* Skuteczna praca z małymi dziećmi
* PECS
* VB MAPP

Aleksandra Janicka
Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki specjalnej- edukacji, terapii i wspomagania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Praca z dziećmi to jej pasja, którą rozwija od kilku lat jako wychowawca grup terapeutycznych. W wolnym czasie miłośniczka jazdy konnej oraz rękodzieła.
 Ukończyła szkolenia:
Klasa z Pozytywną Dyscypliną, Sensoplastyka – trener I stopnia, Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu – interwencja behawioralna, Nauka czytania – podejście logopedyczne. Teoria i praktyka., Wybiórczość pokarmowa u dzieci z ASD. Ukończyła kurs VB MAPP oraz PECS. 

 
Dagmara Schwedka
Studentka  pedagogiki specjalnej na specjalizacji: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uwielbia grać na różnych instrumentach: gitara, keyboard, ukulele, ,jembe itp i chętnie wprowadza improwizacje muzyczne w życie przedszkola.
 
 

dr nauk humanistycznych Grażyna Szafraniec
Wykształcenie i doświadczenie: oligofrenopedagog i arteterapeuta. Doktor nauk humanistycznych w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej. Wykładowca na śląskich uczelniach. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Brała udział w licznych projektach badawczych. Autorka publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii i arteterapii. Zajmuje się diagnozowaniem problemów rozwojowych dzieci. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci, także z wykorzystaniem metod i technik niewerbalnych. Autorka m. in. książek „Malowanie palcami- analiza diagnostyczna”. Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, Twórczość artystyczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warszawa 2018.
Ukończyła szkolenia:
*Froebel dar zabawy
* Attention Autism
* Skuteczna praca z małymi dziećmi
* PECS

Dominika Szyja
Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Wiceprezes Stowarzyszenia Integracji Sensorycznej wg Ayres (SISA). Ponadto ukończyła studia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Swoją pracę zawodową wiąże z terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwojowymi. Wiedzę i kwalifikacje poszerza uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach takich jak: „Terapia Integracji Sensorycznej Ayres” SIAT ®”, „Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „KinesiologyTaping”, „Terapia ręki” (I, II stopień) „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących” (AAC I, II stopień), „Trójmodułowy kurs terapii behawioralnej w teorii i praktyce”, „Attention Autism”, PECS, VB MAPP i inne.
 
 

Aleksandra Soja
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studiów podyplomowych – Logopedia. W swojej pracy z dziećmi kieruję się założeniami Metody Krakowskiej, która pozwala na stymulowanie wszystkich funkcji poznawczych u dziecka. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Ukończyła wiele szkoleń i kursów, między innymi: ,,Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”, dr hab. prof. UP Marta Korendo, ,,Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®”, dr hab. Z. Orłowska – Popek, ,,Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, dr hab. Z. Orłowska–Popek, ,,Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia.”, ,,Skuteczne metody logopedyczne w wybranych problemach dyslalii” dr Iwona Michalak – Widera, ,,Opóźnienia rozwoju mowy. Diagnoza i terapia”, dr Iwona Michalak – Widera, ,,Logorytmika: ruch – słuch – słowo©”, dr Ewa Bombol, Ukończyła szkolenia:
* Attention Autism
* PECS.
* VB MAPP.
 

Edyta Gryboś-Zabrzeńska
Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach na kierunku Dyrygentura Chóralna oraz
międzywydziałowe studium Muzyka w Działaniach Terapeutycznych. Dyplomowany
oligofrenopedagog, a także nauczyciel wychowania przedszkolnego. Stale doskonali swój
warsztat pracy uczestnicząc w kursach, szkoleniach i warsztatach. Od dwudziestu lat pracuje
z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomysłodawca
i główny organizator Festiwalu Muzycznego „Pod Kluczem” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w Mysłowicach.
Ukończyła szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej  – PECS.
 
 
 
 
Marta Biela
Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunkach Psychologia i Ochrona środowiska. Od 2014 roku instruktor hipoterapii z uprawnieniami PTHiP-u. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi rozpoczęła na studiach w Centrum Kreatywnych Zabaw Dziecięcych Brikolandia. Interesuje się muzyką, grą na gitarze i jazdą konną. Ukończyła kurs VB MAPP.
 
 
Wioleta Woźniak
Prywatnie mama trzech wspaniałych Smyków, szukająca pomysłu na siebie. Pasjonuje się roślinami tworząc domową dżunglę. Życiową energię ładuje na górskich, leśnych szlakach, na rowerze lub tworząc DIY. Z wykształcenia finansistka (absolwentka ASB w Chorzowie kierunku Finanse i rachunkowość).  Kocha ludzi, uwielbia dzieci. Czas spędzony z dziećmi przynosi Jej wiele radości, dlatego zależy Jej, aby czuły się bezpiecznie i komfortowo. Ukończyła kurs VB MAPP.
 
 
Olga Tracz – Gwóźdź
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Psycholog. W 2000 roku ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Od 2000 roku pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki. Od 2015 roku prowadzi zajęcia terapeutyczne z udziałem specjalnie przeszkolonych psów, coraz intensywniej angażując się w pracę dogoterapeutyczną. W 2015 roku w Centrum Kynologicznym Canid uzyskała dyplom z zakresu: Dogoterapia, Szkolenie psa do pracy w dogoterapii oraz kończy Kurs Instruktorski I stopnia.
 
 
Maria Juroszek
Studentka wydziału pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od zawsze uwielbiała spędzać czas z dziećmi, a praca z nimi daje Jej ogromną radość. Interesuje się psychologią, a w szczególności rozwojową. Miłośniczka przyrody, górskich wycieczek i podróży. Jej pasją są również książki i sztuka. W wolnym czasie próbuje swoich sił w kaligrafii nowoczesnej oraz rękodziele. Wciąż chce się rozwijać, a zdobywanie doświadczenia i nauka nowych umiejętności sprawiają Jej ogromną przyjemność.
Ukończyła kurs
*VB MAPP,
*terapia ręki