Kadra

Naszą podstawową zasadą jest interdyscyplinarne podejście do dziecka. Kadra na bieżąco konsultuje się ze sobą w celu uzyskania najlepszych efektów pracy terapeutycznej.

przedszkole terapeutyczne

Kamila Wardyń – właściciel, dyrektor przedszkola

Właściciel, dyrektor przedszkola. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej, w zakresie pedagogika terapeutyczna. Oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Posiada ponad dwudziestoletni staż pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych szkoleń i kursów. Uważa, że wykorzystywanie elementów różnych metod i łączenie ich może przynieść najwięcej korzyści i efektów terapeutycznych.

beata-bak

Beata Rydkodym – neurologopeda

Ukończyła logopedię i neurologopedię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, zaś doświadczenia nabierała w Centrum Metody Krakowskiej w Krakowie. Pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją, wadami genetycznymi, wadami wymowy, zespołem Downa oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Obecnie prowadzi prywatny gabinet neurologopedyczny.

grazyna-szafraniec2

Dr nauk hum. Grażyna Szafraniec – pedagog i arteterapeuta

Doktor nauk humanistycznych, w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie Pedagogiki Wczesnoszkolnej. Wykładowca na wielu uczelniach. Jest jurorem i konsultantem na Festiwalach Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Brała udział w licznych projektach badawczych. Autorka wielu publikacji z dziedziny diagnostyki, terapii i arteterapii. Zajmuje się diagnozowaniem problemów rozwojowych dzieci. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci, także z wykorzystaniem metod i technik niewerbalnych. Autorka m. in. książki „Malowanie palcami – analiza diagnostyczna”. Uniwersytet Śląski, Katowice 2012.

przedszkole terapeutyczne

Natalia Chwist – fizjoterapeuta 

Ukończyła fizjoterapię na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracuje z dziećmi w różnym wieku pomagając oraz kształtując nawyki prawidłowej postawy ciała. Swoją pracę opiera na metodach korekcji wad postawy, na elementach integracji sensorycznej oraz wzmacnianiu gorsetu mięśniowego u najmłodszych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją oraz zaburzeniami neurorozwojowymi.

64325762_2558718901039074_8706997911382130688_n

Monika Strańczyk – nauczyciel

Nauczyciel mianowany, ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, ukończyła kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej organizowanego przez PDN „Pro Formatione” w Warszawie, ukończyła trzystopniowe szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną organizowanym przez Centrum Terapii Behawioralnej Gdańsk – oddział Zabrze oraz uczestniczyła w studiach podyplomowych z zakresu Arteterapii organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego „Oświata” w Katowicach.

Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Twórczy Zakątek” w Katowicach, gdzie prowadzone jest  m.in. wczesne rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych dzieci w wieku 1-3 lat, stanowiącym podstawę i jednocześnie ogromną szansę do dalszej edukacji i rozwoju absolwentów żłobka w Arteterapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Bajkowa Chatka” w Katowicach.

Autorka programu „Muzykoterapia relaksacyjna”. Doświadczony pedagog i nauczyciel. W pracy kieruje się ogólnorozwojowym podejściem do edukacji, wszechstronnym oddziaływaniem na rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem ruchu, muzyki i plastyki dającym odzwierciedlenie w aktualnym  samopoczuciu dzieci, ich stanem emocjonalnym, fizycznym i poznawczym. Główny aspekt w pracy z dziećmi obejmuje edukację przygotowującą ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

69947236_578424899585981_7594291267899490304_n

Agnieszka Paruszewska – nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i edukacji dla bezpieczeństwa. Ukończyła studia licencjackie z pedagogiki wczesnoszkolnej w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz studia magisterskie z edukacji dla bezpieczeństwa z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym na tej samej uczelni. Posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki. 

ja - zdjfffecie

Ewa Rak – nauczyciel

Uzyskała dyplom z oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Gliwicach. Kontynuuje studia z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz terapii pedagogicznej z elementami neuroedukacji. Od 2012 roku jest aktywnym wolontariuszem w organizacjach pozarządowych zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami. Aktywnie poszukuje nowych metod i form współpracy z rodzicami i dziećmi oraz poszerza swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. W swojej pracy stara się połączyć zainteresowanie psychologią z wiedzą pedagogiczną i własnym doświadczeniem dla wszechstronnego rozwoju dzieci.
IMG_20190716_204053_135

Agnieszka Augustyn – pomoc nauczyciela

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Teologicznym, kierunek Nauki o Rodzinie – specjalność mediator i asystent rodziny. Licencjat – nauczyciel do wychowania do życia w rodzinie. Jedną z największych jej pasji to fotografia. Interesuje się również psychologią i pedagogiką. Lubi pracę z dziećmi, jest to dla niej ogromna radość. Pomaga przy prowadzeniu dziecięcej grupy parafialnej i podczas niedzielnej katechezy dla dzieci. 

IMG_2090

Renata Radziewicz – pomoc nauczyciela

Studentka oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych w Gliwicach. Działaczka Związku Harcerstwa Polskiego. Uwielbia pracować z dziećmi i stara się wspomagać je w jak najlepszym rozwoju.

kingapieklak

Kinga Pieklak – pomoc nauczyciela

Studentka Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Aktywny wychowawca kolonijny.

Zadzwoń:

506 185 165