Przedszkole Bajkowa Chatka to placówka terapeutyczna. Naszym głównym założeniem jest intensywna praca terapeutyczna w celu osiągnięcia najlepszych efektów.

Godziny zajęć

Godziny zajęć terapeutycznych dostosowujemy do państwa potrzeb, między godziną 8:00 a 16:00.

Cena

Przedszkole jest bezpłatne dla dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci posiadających opinię WWR.

Liczba godzin terapeutycznych jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu.

W naszej pracy stymulującej rozwój dzieci wykorzystujemy odpowiednio dobrane formy i metody terapeutyczne, takie jak:

 • Indywidualną terapię logopedyczną
 • Indywidualną terapię psychologiczno-pedagogiczną
 • Indywidualną terapię SI
 • Indywidualne zajęcia terapii ruchowej 
 • Zajęcia grupowe logorytmiczne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia z zakresu terapii ręki
 • Dogoterapia grupowa
 • Hipoterapia
 • Arteterapia (Muzykoterapia, drama, choreoterapia, plastykoterapia, biblioterapia)
 

Zapewniamy:

 • Grupy liczące 4-5 dzieci.
 • Grupy są dostosowane według wieku i poziomu funkcjonowania.
 • Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
 • Realizację zaleceń zawartych w indywidualnym orzeczeniu do kształcenia specjalnego.
 • Warunki do nabywania i doskonalenia umiejętności samoobsługowych
 • Wspomaganie rozwoju mowy
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
 • Możliwość wykupienia dodatkowych zajęć

Zapraszamy do świata twórczej kreacji "Bajkowej Chatki"

Zadzwoń:

506 185 165